Doctoral student Eriselda Malaj takes an exam in TUS, Sofia, Bulgaria, September 2020